Adservio 6.2.19

1 decembrie 2022

Noutăți:

 • Noua versiune a aplicației este acum disponibilă pentru descărcare în magazinul aplicațiilor de pe Google Play / iOS AppStore / Huawei App Gallery.
 • Când se generează un catalog, numele directorului și al secretarului sunt precompletate automat (dacă sunt setați corect pe platformă).
 • Profesorii care semnează condica din greșeală pot șterge acțiunea făcută. Directorii / Secretarii pot șterge condica semnată greșit de profesori.
 • Am adăugat opțiunea pentru școli să restricționeze accesul la crearea formularelor a elevilor, părinților și profesorilor.

 

🐞 Erori rezolvate:

 • Sistemul întâmpina o eroare, însă acum se pot șterge notele.
 • Nu mai apare eroare 403 atunci când se previzualizează sau se șterge un fișier.
 • Acum se poate accesa modulul formularelor.
 • Acum se poate muta un eveniment din calendar.
 • Profesorii pot să previzualizeze atașamentul din mesaje.
 • Se pot previzualiza acum fotografiile.
 • Pentru unele școli, foaia matricola din anii trecuți era generată cu data curentă.

Adservio 6.2.18

1 noiembrie 2022

Noutăți:

 • Am reconfigurat structura anului școlar, conform cu noile schimbări.
 • Acum secretarii pot retrimite coduri de înregistrare elevilor.
 • Am adăugat statistici pentru clasele preșcolare.
 • Am adăugat opțiunea să îți recuperezi contul prin SMS dacă un utilizator este înregistrat cu numărul de telefon.
 • Fișierele Office pot fi acum atașate la scutiri.

 

🐞 Erori rezolvate:

 • În calendar va apărea și al treilea profesor atribuit la o materie.
 • Se poate genera foaia matricolă pentru semestrul al II-lea din anii precedenți.
 • Notele și absențele lipseau când se genera foaia matricolă pentru anul școlar curent.
 • În aplicația de mobil, când intrai la Fișiere / Fotografii, nu se întâmpla nimic dacă apăsai pe butonul cu cele 3 puncte.

Adservio 6.2.17

1 octombrie 2022

Noutăți:

 • În aplicația de mobil, la secțiunea Preferințe > Notificări, am adăugat posibilitatea ca utilizatorul să selecteze ce notificări dorește să primească.
 • Am adăugat opțiunea să se aleagă dacă o anumită materie să fie afișată în catalogul PDF.
 • Transferurile vor fi afișate în catalogul PDF numai dacă data transferului este în timpul semestrului/modulului.
 • Profesorii pot pune note pentru testele inițiale/finale, indiferent de perioadă.

 

🐞 Erori rezolvate:

 • În catalogul PDF, nu se mai suprapun absențele cu coloana următoare.
 • Am rezolvat problema din cauza căreia apărea la unele școli semestrul al II-lea.
 • Am îmbunătățit ordinea în care apăreau numele elevilor în catalog.
 • Am rezolvat problema din cauza căreia nu puteai să vezi temele din anii trecuți, ca părinte.
 • Acum se poate adăuga text la corectarea temelor de către profesori.
 • Acum se pot anexa fișiere atunci când se trimit teme către elevi.
 • Am rezolvat problema din cauza căreia nu se puteau genera coduri de înregistrare.

Adservio 6.2.16

1 septembrie 2022

Noutăți:

 • Am adus unele schimbări în procesul de înregistrare al unei școli noi
 • Am actualizat ofertele de preț și beneficii de pe website

 

🐞 Erori rezolvate:

 • S-a eliminat condiția pentru câmpurile obligatorii (Filiera / Specializare / Profil) la fișa elevului
 • S-au adăugat marcajele pentru situația elevului la dirigenție (promovat, corigent, SN)
 • Se poate modifica descrierea grupurilor
 • Se poate accesa calendarul
 • Am rezolvat unele probleme întâmpinate la transferul într-o clasă nouă.
 • Am rezolvat problema mediei care se vedea duplicat.

Adservio 6.2.15

26 iulie 2022

Noutăți:

 • S-a adăugat o noua opțiune în modulul de configurare al fiecărei școli: secretarii/directorii pot bloca afișarea stirilor “Adservio“ în secțiunea “Noutăți“

🐞 Erori rezolvate:

 • În modulul Catalogului PDF: (1) pentru elevii cu situația neîncheiată apare media semestrială și anuală în catalog (2) nota examenului de corigență este afișată fără zecimale atunci când nota este fără zecimale (3) diriginții au posibilitatea de generare a catalogului din modalul “Statistici clasa“ – Catalog PDF (4)  directorii pot adăuga medii cu zecimale pentru Situația anuală: august – septembrie, din modalul de “Modifică situație“
 • A fost modificat modalul de încheiere situație: s-a adăugat și sesiunea de toamnă în cazul în care elevul are “Situația neîncheiată“ pe sesiunea de vară
 • În modulul de Grupuri nu mai este necesar să faci refresh după ce editezi o sesiune.
 • Secretarii pot modifica situația semestrială și anuală a elevilor, fără a întâmpina erori.

Adservio 6.2.14

18 iulie 2022

Noutăți:

 • (web) S-a adăugat posibiltatea de a pune nota de corigență cu zecimale din modal.

🐞 Erori rezolvate:

 • S-a editat a III-a pagină din catalogul PDF pentru ciclurile: postliceal, profesional, seral;
 • Pentru elevii transferați vor apărea în catalog materiile extra și am făcut modificări la mărimea coloanei de absențe și de note.
 • Semnătura de pe ultima pagină din catalogul PDF nu își mai schimbă poziția în pagină.
 • Pentru clasele de primar se va afișa complet numele elevilor.
 • S-au făcut modificări pentru ciclul preșcolar: (1) mențiunile, absențele sunt afișate corespunzător (2) a fost modificat modalul de încheiere situație la materii: s-a adăugat și sesiunea de toamnă în cazul în care elevul are “Situația neîncheiată“ pe sesiunea de vară (3) s-au făcut modificări de design la modalul de Încheiere medii.

Adservio 6.2.13

4 iulie 2022

Noutăți:

 • S-a adăugat în componenta de căutare din secțiunea de mesaje posibilitatea de a trimite un mesaj la ambii părinți, dar și individual.
 • Am adus o serie de modificări la catalogul pdf la: (1) afișarea numelui secretarului, directorului; (2) dimensiunea coloanei de absențe pentru ciclul gimnazial; (3) afișarea integrală a numelor elevilor din clasele de primar.

Adservio 6.2.12

20 iunie 2022

Noutăți:

 • S-a adăugat un nou selector de limbă, în partea de sus a paginii, lângă butonul de autentificare de pe website.
 • S-a adăugat pagina “Politică de cookie-uri”.

🐞 Erori rezolvate:

 • Am adus o serie de actualizări la catalogul PDF: (1) la numărul total de absențe vor fi numărate și absențele elevilor transferați, (2) s-a șters noua coloană de absențe de după ultima materie, (3) pentru elevii din ciclul primar, nu va mai apărea media dacă situația lor este neconfirmată/neîncheiată, (4) s-a adăugat nota de specialitate care va apărea în căsuța de teză dacă disciplina nu are teză sau la rubrica de note daca disciplina are și teză și notă de specialitate, (5) s-a corectat afișarea mediilor anuale, apar toate decimalele
 • Am adus o serie de actualizări la foaia matricolă: media generală pentru elevii din ciclul primar va apărea ca și calificativ
 • Am actualizat modulul de modificare medii din contul de secretar/director

Adservio 6.2.11

6 iunie 2022

Noutăți:

 • S-a adăugat statusul “Situatie neîncheiată” pentru perioada Iunie / Iulie
 • S-au adăugat câmpurile Filiera/Profil/Specializare la generarea foii matricole și la modificarea mediilor unui elev
 • S-au adăugat câmpurile “Specializare“ si “Filiera” la foaia matricolă pentru anii anteriori.
 • Am adus o serie de actualizări la foaia matricolă: s-a adăugat nota la purtare la sfârșitul tabelului.

🐞 Erori rezolvate:

 • Am adus o serie de actualizări la catalogul PDF: mediile sunt afișate corespunzător, în lista profesorilor apar și coprofesorii, media generală nu mai este afișată pentru elevii în situația corigent/repetent.
 • Am adus o serie de actualizări la foaia matricolă: au fost scoase ghilimelele din foaia matricolă.

Adservio 6.2.10

30 mai 2022

🐞 Erori rezolvate:

 • Am adus o serie de actualizări în catalogul PDF în ceea ce privește formularea unor texte, încadrarea elevilor în pagină, dimensiunea fontului pe anumite pagini și eliminarea spațiilor libere de la calificative și dată.
 • Am redenumit câmpul pentru clasele profesionale din catalogul PDF și din foaia matricolă.
 • Am eliminat adresa elevului din foaia matricolă.

Adservio 6.2.9

25 mai 2022

Noutăți:

 • Am adăugat thumbnail preview pentru videoclipurile încărcate în modulul Fotografii.

🐞 Erori rezolvate:

 • Elevii transferați sunt afișați la generarea foilor matricole și a fișelor școlare.
 • Dirigintele are acces la modulul de situații medii.
 • Am rezolvat unele erori care apăreau la ordinea câmpurilor din formularul de înscriere pentru școli noi de pe website.
 • Am eliminat limitarea pentru selectorul de secretar de la generarea foilor matricole.
 • Elevii scutiți la sport/religie nu mai apar cu situație neconfirmată in raportul dirigintelui.

Adservio 6.2.8

18 mai 2022

🐞 Erori rezolvate:

 • Am adus modificări în catalogul PDF în ceea ce privește mărimea fontului, formulările și am scos limitarea scoasă afișarea claselor.
 • Fișele școlare pentru anii școlari 2020/2021 – 2021/2021 afișau același rezultat.
 • Am rezolvat eroarea care apărea la generarea fișei matricole.
 • Am stilizat butonul de pe ecranul cu autentificarea în doi pași.

Adservio 6.2.7

12 mai 2022

Noutăți:

 • Acum directorii și secretarii pot genera catalogul în format PDF, conform structurii oficiale aprobate de Ministerul Educației.
 • Am adăugat în conturile de secretariat, directori și diriginți posibilitatea de a genera rapoarte cu situația școlară finală a elevilor.
 • Am adăugat opțiuni suplimentare în secțiunea 18 din Portofoliu, pentru clasa a-II-a și a-IV-a.
 • Am adăugat la certificatele Adservio anul școlar în care s-a realizat trainingul.
 • Am adăugat posibilitatea de a încărca fișiere de tip Access, CPP, RTF.
 • Am adăugat posibilitatea de a semna condica pentru activități adiționale.
 • Am adăugat diacritice la Portofoliu.

🐞 Erori rezolvate:

 • Bara de navigare la clasele mele – Lecție interactivă / Statistici clasă –  și bara de navigare la orarul școlar când era accesat de diriginte nu se afișau corespunzător.
 • Bara de căutare din modulul Taxe și butonul de întoarcere de la „Roluri și Permisiuni” nu se afișau corespunzător.
 • Fișierele PDF se pot descărca corespunzător acum.

Adservio 6.2.6

5 mai 2022

Noutăți:

 • Am adăugat cookies bar, care semnalează cookie-urile înregistrate de browser.

🐞 Erori rezolvate:

 • Nu se puteau adăuga scutiri medicale cu data de început în viitor
 • La secretariat nu se afișa corect pluginul de numerotare a activităților online ale profesorilor
 • Secretarul nu putea să filtreze activitățile unui cadru didactic pe o anumită perioadă
 • Nu se puteau adăuga scutiri pentru clasele I – IV (de exemplu, la Educație Fizică)
 • Dacă accesezi aplicația pe un telefon cu iOS, se deschidea o fereastră albă de la cookies bar
 • Dacă profesorul este în secțiunea În Clasă și schimbă pe Teme, la revenire dispărea secțiunea În Clasă
 • La generarea certificatelor pentru cadre didactice se va afișa primul rol setat de secretar
 • Rezultatele chestionarelor nu erau vizibile pentru toți utilizatorii

Adservio 6.2.5

28 aprilie 2022

Noutăți:

 • Website-ul www.adservio.ro poate fi vizualizat acum în două limbi noi: Italiană și Portugheză.

🐞 Erori rezolvate:

 • Am rezolvat eroarea din cauza căreia secretarul nu putea genera fișele matricole din secțiunea „Documente”.

Adservio 6.2.4

19 aprilie 2022

Noutăți:

 • School enrollment – am introdus pe website flow-ul care permite crearea de școli demo pentru directori/secretari.
 • Fișa elevului / Foaia matricolă pot fi accesate numai din secțiunea „Documente”. A dispărut opțiunea din meniul Secretar > Clase.

🐞 Erori rezolvate:

 • Profesorii nu puteau accesa secțiunea de Grupuri.
 • În anumite scenarii avatarul unui utilizator apărea deformat.
 • În aplicația de pe telefoanele cu iOS, utilizatorii nu puteau modifica detaliile unei sesiuni de eveniment.
 • În aplicația de mobil dirigintele nu putea adăuga mai multe scutiri unui elev.
 • Secretarul nu putea descărca raportul de activități pentru un profesor.
 • Profesorul nu putea accesa secțiunea de rapoarte pentru școlile primare/gimnaziu/liceu.
 • Dirigintele nu putea adăuga nota la purtare mai mare de 5.
 • Asocierea conturilor pentru lecția interactivă nu se realiza în mod corespunzător.
 • Secțiunile de Transferuri, Anulare note nu se afișau corect pe mobil.

Adservio 6.2.3

14 aprilie 2022

🐞 Erori rezolvate:

 • Am rezolvat o serie de erori identificate la notele de la testarea finală, notele de pe semestrul al II-lea nu mai sunt afișate și pe semestrul I.
 • Am rezolvat eroarea care împiedica secretariatul să acceseze fișa elevului și foaia matricolă din meniul clasei.
 • Am rezolvat eroarea din cauza căreia directorii, secretariatul și diriginții nu puteau adăuga obiecte în orarul unei clase.

Adservio 6.2.2

31 martie 2022

Noutăți:

 • Am introdus în contul de secretari/directori un nou modul numit ”Documente”, unde vor regăsi fișa elevului, foaia matricolă, condică de prezență.

🐞 Erori rezolvate:

 • Am rezolvat o serie de erori identificate la primirea notificărilor cu recuperare parolă și introducerea unei note noi.
 • Am rezolvat o eroare care apărea în cazul unei școli, în modulul Rapoarte.
 • Am rezolvat eroarea din cauza căreia nu se puteau iniția lecții interactive pe Zoom.
 • Am rezolvat o eroare apărută în modulul Calendar: evenimentele create în modulul Grupuri nu apăreau în Calendar.

Adservio 6.2.1

17 martie 2022

🐞 Erori rezolvate:

 • Am rezolvat o serie de erori identificate la traducerile din platformă, în portofoliul de activități ale profesorilor și în calendar.

Adservio 6.2.0

10 martie 2022

Noutăți:

 • Am lansat versiunea de aplicație 2.0.2 pentru Google Play, iOS și Huawei App Gallery, care pune la dispoziția utilizatorilor funcționalitățile integrale care se regăsesc pe platforma online.
 • Am introdus opțiunea pentru profesori de a edita mediile și situația finală a elevilor (promovat / corigent / situație neîncheiată). Află cum AICI.
 • Modulul Orar a fost integrat în modulul Calendar, unde ai o privire de ansamblu asupra celor mai importante evenimente. Află cum AICI.
 • Am introdus condica de prezență pentru profesori, valabilă în noul modul Calendar. Află cum AICI.
 • Direcțiunea școlii / secretariatul pot să acorde permisiuni noi personalului didactic și auxiliar din școală. Află cum AICI .

Adservio 6.1.19

27 ianuarie 2022

Noutăți:

 • Am adăugat opțiunea Cărți / Articole / Publicații în Portofoliul cadrelor didactice.
 • Am introdus opțiunea „Frecvență redusă”, disponibilă la crearea claselor.
 • Am adus o serie de actualizări în modulul de transfer al elevilor.
 • Am adăugat în foaia matricolă media anilor de studiu.

🐞 Erori rezolvate:

 • Am rezolvat o serie de erori la istoricul profesorilor, activitatea grupurilor de lucru și la modulul de evoluție.

Adservio 6.1.18

20 ianuarie 2022

Noutăți:

 • Am implementat actualizări la calcularea mediei pentru elevii cu situația neîncheiată sau în stare de corigență.
 • Am adăugat posibilitatea de a adăuga informații adiționale la transferul elevilor.
 • Am realizat o serie de actualizări minore la foaia matricolă, importul de elevi și evoluție.

Adservio 6.1.17

25 noiembrie 2021

Noutăți:

 • Am adăugat în fișa elevului rubrica de conduită și observații.
 • Am introdus notificări pentru feedback-ul trimis de profesori la teme.
 • Am adăugat opțiunea „Familie Monoparentală” la datele personale ale elevului.
 • Am modificat backgroundul pentru paginile de recuperare parolă și creare cont.

Adservio 6.1.16

11 noiembrie 2021

Noutăți:

 •  Am implementat serviciul Google Meet ca opțiune suplimentară de realizare a lecțiilor online, alături de Zoom și Webex.

Adservio 6.1.15

28 octombrie 2021

Noutăți:

 • Am reintrodus posibilitatea de a aprecia noutățile din cont.
 • Am adăugat posibilitatea de a exporta rapoartele testelor inițiale.

🐞 Erori rezolvate:

 • Am rezolvat eroarea din cauza căreia cardul unui partener nu se afișa în EduMarket.
 • Am rezolvat eroarea care împiedica selectarea unui co-profesor la trimiterea unui mesaj.

Adservio 6.1.14

14 octombrie 2021

Noutăți:

 • Am adăugat sistemul de notare Cambridge, cu litere ABCD
 • Am adăugat un pas intermediar la unificarea de conturi, care explică în detaliu ce se întâmplă atunci când alipești 2 conturi.

🐞 Erori rezolvate:

 • Am rezolvat eroarea care împiedica profesorii să creeze teme cu termen limită în aceeași zi.
 • Am rezolvat o problemă de afișare a grupurilor cu nume foarte lungi.
 • Am fixat o eroare la raportul de testare inițială.
 • Am fixat o eroare la funcționalitatea de căutare evenimente în modulul Grupuri.
 • Am fixat eroarea din modulul Grupuri care crea videoconferința după ce evenimentul a fost creat fără această opțiune.

Adservio 6.1.13

30 septembrie 2021

Noutăți:

 • Am actualizat prima pagină de pe website pentru începutul de an școlar 2021/2022.
 • Am adăugat opțiunea de ștergere mesaje în mesagerie.
 • Am lansat noul modul Grupuri, care înlocuiește modulul Extrașcolare și vine cu o serie de funcționalități noi.
 • Am transferat vechile grupuri din Extrașcolare în noul modul.
 • Am introdus posibilitatea de a primi și a suspenda Notificările din modulul Grupuri.
 • Am introdus notificări cu sunet la chatul din modulul Grupuri.
 • Am adăugat opțiunea „Alte servicii de videoconferință” la realizarea lecțiilor interactive, prin care profesorii pot insera link de la orice serviciu de videoconferință doresc.

🐞 Erori rezolvate:

 • Am fixat o serie de erori minore la editarea și crearea unui chestionar.
 • Am rezolvat o serie de erori de la Portofoliu -> „Activitățile mele” de anul trecut.
 • Am rezolvat eroarea care împiedica profesorii să vizualizeze temele de anul trecut.

Adservio 6.1.12

24 august 2021

Noutăți:

 • Am adăugat în mesagerie opțiunea de a trimite mesajele către un grup ca fiind individuale (BCC). Mai exact puteți alege ca destinatarii să nu vadă că același mesaj a fost trimis către mai multe persoane simultan.
 • Am adus o serie de îmbunătățiri în conturile pentru secretari la secțiunea Transferuri –> Ani școlari. În urma acestei actualizări, secretarii vor câștiga mai mult timp la promovare elevilor în noul an școlar.

Adservio 6.1.11

1 Iulie 2021

Noutăți:

 • Am realizat o actualizare la modulul de teme în care elevii pot vedea dacă fișierele dintr-o temă trimisă au fost accesate de profesor iar profesorii pot vedea data și ora când a fost trimis fiecare fișier din interiorul unei teme.
 • Am adăugat funcționalitatea de sortare și grupare la modulul „Fișierele”
 • Am introdus un mesaj în modulul „Chestionare” care anunță utilizatorul atunci când răspunsurile sale nu sunt anonime.

🐞 Erori rezolvate:

 • Am fixat o serie de erori minore la editarea și crearea unui chestionar

Adservio 6.1.10

22 Iunie 2021

Noutăți:

 • Am actualizat adeverințele pe care profesorii și directorii le pot descărca din contul personal Adservio, din secțiunea portofoliu
 • Am adăugat funcționalitatea de calcul automat al mediei generale în foile matricole ale elevilor

🐞 Erori rezolvate:

 • Am rezolvat o problemă de afișare a numărului de insigne din conturile de elevi și părinți ( de la grădiniță)
 • Am fixat o eroare la afișarea temelor pentru elevii transferați
 • Am fixat o problemă la salvarea mesajelor în ciorne
 • Am  fixat o eroare la funcționalitatea de raportare a fotografiilor de către un utilizator

Adservio 6.1.9

8 Iunie 2021

Noutăți:

 • Am adăugat opțiunea de a selecta mesaje multiple în mesagerie (detalii aici)
 • Atunci când se adaugă mediile manual (SEM. I, SEM. II și Media Anuală) se va calcula automat și media generală a tuturor materiilor (pentru a fi afișată in Foaia matricolă)

🐞 Erori rezolvate:

 • Am fixat o eroare în care numele elevilor era afișat pe 2 rânduri în pagina de clasă, contul de profesor
 • Am rezolvat o problemă la generarea foilor matricole pentru mai mulți elevi în același timp
 • Am fixat o problemă în afișarea meniului la contul de diriginte
 • Am  fixat o eroare la resetarea parolei folosind numărul de telefon din contul de secretar
 • Am rezolvat o problemă la configurarea materiilor și încadrarea profesorilor pentru grădinițe
 • Am rezolvat o eroare la contul de secretar, secțiunea Sincronizare catalog
 • În contul de secretar, de acum vor fi evidențiați și elevii a căror conturi au fost șterse nu doar cei transferați
 • Am rezolvat o problemă minoră la trimiterea mesajelor către o clasă, din conturile de Secretar și Director
 • Am fixat o problemă de afișare a caracterelor „[R]” în titlu, atunci când un utilizator răspundea la mai multe mesaje
 • Am rezolvat o eroare la numărul maxim de insigne afișate pentru utilizatorii de la grădinițe

Adservio 6.1.8

20 Mai 2021

🐞Erori rezolvate:

 • Am îmbunătățit o serie de funcționalități la modulul Edumarket
 • Am rezolvat o problemă de afișare a mediilor la exportarea catalogului în format PDF
 • Am rezolvat o problemă de afișare a caracterelor speciale la exportarea catalogului în format PDF
 • Am rezolvat o eroare de afișare a numelui pentru conturile de Inspector
 • Am rezolvat o problemă la link-ul de dezabonare pentru unele mesaje care veneau pe email
 • Am fixat o eroare la generarea fișei elevului din contul de secretar

Adservio 6.1.7

22 Aprilie 2021

Noutăți:

 • S-a adăugat opțiunea „Evaluare Națională clasa a IV-a” în contul de profesor, secțiunea portofoliu

🐞Erori rezolvate:

 • S-a rezolvat o eroare la afișarea unor formate de imagini în modulul teme
 • Am rezolvat o problemă la ștergerea grupurilor și la ștergerea membrilor dintr-un grup care avea deja create instanțe
 • Am rezolvat o eroare care împiedica profesorii să acceseze temele după ce au depășit data limită
 • Am fixat o eroare care împiedica afișarea meniului principal de pe dispozitive mobile

Adservio 6.1.6

25 Martie 2021

🐞Erori rezolvate:

 • S-a rezolvat o problemă minoră la afișarea rapoartelor de absențe pe clasă în contul de secretar
 • Am rezolvat o eroare la conturile de Secretar și Director în care clasele nu puteau fi șterse dacă aveau asociat și configurat un orar

Adservio 6.1.5

11 Martie 2021

🐞Erori rezolvate:

 • S-a fixat o eroare la afișarea facultăților disponibile în modulul de Admitere
 • Am rezolvat o eroare la mesagerie, atunci când utilizatorul răspunde la un mesaj primit, nu se ținea cont de spațierile adăugate
 • Am rezolvat o eroare de afișare la componenta de paginație
 • Am adus o serie de îmbunătățiri la API-ul pentru conturile de Inspector și Primar
 • Am rezolvat o problemă la descărcarea șablonului de import pentru cadre didactice
 • Am fixat o eroare la distribuirea albumelor foto de către profesor și afișarea acestora în contul de părinte.
 • Am rezolvat o problemă minoră la generarea rapoartelor în contul de secretariat

Adservio 6.1.4

01 Martie 2021

Noutăți:

 • S-a refactorizat secțiunea de Admitere și s-au făcut diverse îmbunătățiri de aspect pentru pagina de rezultate test autocunoaștere.
 • Am schimbat modul de integrare cu Zoom. De acum se pot asocia și conturi Zoom Premium în Adservio. A fost eliminată limita de conturi asociate.
 • Am adăugat câmpul „cod beneficii” în formularul de înregistrare școli. De acum școlile pot recomanda altor unități de învățământ să folosească Adservio.

🐞Erori rezolvate:

 • S-a rezolvat o problemă la utilizatorii care se transferau de la o unitate de învățământ la alta și nu puteau să refolosească numele de utilizator.
 • Am rezolvat o eroare care în unele situații afișa calificative la media semestrială și media generală, în loc de note.
 • S-a rezolvat o problemă la preferințe profesor, la setarea limitei de plusuri și minusuri.

Adservio 6.1.3

11 Februarie 2021

Noutăți:

 • S-a renunțat la opțiunea de autentificare în doi pași și recuperare parolă prin sms.

🐞Erori rezolvate:

 • S-a rezolvat o problemă la autentificare, atunci când se bifa opțiunea ca aplicația să nu mai ceară cod de autentificare timp de 30 zile.

Adservio 6.1.2

28 Ianuarie 2021

🐞Erori rezolvate:

 • S-a rezolvat o problemă la albumele foto. Atunci când navigai înainte/înapoi prin fotografii și ajungeai la un video, erau probleme la previzualizarea acestuia.
 • Am rezolvat o problemă la descărcarea unui album foto. Dacă erau mai multe fotografii în arhivă, nu se salvau decât primele 50.
 • Am rezolvat afișarea graficului de tip Pie Chart din pagina de Evoluție. Acum distribuția mediilor se afișează corect.

Adservio 6.1.1

15 Ianuarie 2021

Noutăți:

 • modificare nr regulamentului din Politica de Confidentialitate pentru Protectia datelor cu Caracter personal
 • videourile incarcate in albumul foto au generata automat o imagine reprezentativa

🐞Erori rezolvate:

 • acum profesorul poate sa stearga o tema trimisa de catre un elev de-al lui.
 • atunci cand se trimiteau mesaje, uneori aparea eroare 500, problema a fost rezolvata
 • atunci cand se crea un grup nou in extrascolare, imaginea de coperta nu se salva