facultatea-agricultura-iasi-sigla2

Facultatea de Agricultură din Iași a fost înfiinţată în anul 1912. Este cea mai veche şi prestigioasă instituţie romanească de învăţământ universitar agricol. A acordat prima diplomă de inginer agronom din România.

agricultura-1

Misiunea de bază a facultăţii este aceea de formare a specialiştilor pentru unul din cele mai complexe domenii ale economiei naţionale. Aceştia vor avea o bogată pregătire teoretică şi practică, fiind capabili să gestioneze problemele tot mai complexe din agricultura românească.

Număr de locuri pentru fiecare specializare
nr locuri agronomie

Admitere

Criterii de admitere, după notele de la Bacalaureat:

 • 50% nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română
 • 50% nota de la o altă probă scrisă, la alegere

Acte dosar înscriere

La cererea de înscriere se anexează urmatoarele acte:

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi foaia matricolă, ambele în original;
 • certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • copia actului de identitate (buletin/carte identitate);
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie legalizată;
 • adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau dispensarul teritorial. Comisiile de
 • admitere pot solicita, după caz, şi avizul medicului Universitaţii;
 • patru fotografii color tip buletin de identitate (3/4 cm);
 • pentru candidaţii studenţi se solicita: o adeverinţa din care să rezulte calitatea de student, copie legalizată după
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi după foaia matricolă (pentru studenţii care urmează al doilea domeniu);
 • în cazul în care candidatul este înscris pentru concurs şi la o altă facultate/domeniu, în locul diplomei de
 • bacalaureat sau adeverinţei în original, va anexa o copie legalizată şi copia legitimaţiei de înscriere la prima facultate/domeniu, care se autentifică, dupa original, de către secretariatul la care se face prima înscriere;
 • diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi diploma de absolvire pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere stabilită de Senatul Universităţii (150 lei);
 • candidaţii care doresc să urmeze al doilea domeniu (studenti/absolvenţi), vor prezenta o adeverinţă eliberată de facultatea primului domeniu/specializare, din care să rezulte numărul anilor în care au fost susţinuţi de la bugetul de stat;
 • actele doveditoare, în baza cărora se aprobă, la cerere, scutirea de taxă pentru înscriere (orfani de ambii părinţi, Casa de copii, urmaşi ai celor decedaţi sau răniţi în Revoluţia din Decembrie 1989, copiii personalului didactic din învăţământul superior, a personalului tehnico-administrativ din universitatea proprie şi a personalului didactic titular din învaţamântul preuniversitar (în activitate, pensionat sau decedat).

Perspective profesionale

Posibilităţile de exercitare a profesiei de inginer agronom sau agromontanolog sunt diverse, atât în sectoare publice, cât şi private (de producţie şi valorificare a produselor agroalimentare), în cercetarea ştiinţifică şi învăţământ agricol preuniversitar şi universitar, asistenţă tehnică şi de management în domeniile agriculturii.
agricultura-2
În mod concret ei se pot angaja la:

 • primării, camere agricole;
 • oficii judeţene şi centre locale de consultanţă agricolă;
 • firme private de consultanţă agricolă;
 • oficii de sistematizare rurală, agenţii de dezvoltare regională;
 • societăţi comerciale, asociaţii agricole, ferme private;
 • centre fitosanitare şi vamă;
 • protecţia consumatorului;
 • staţiuni de cercetare şi producţie agricolă;
 • bănci (în calitate de experţi);
 • şcoli generale, licee de profil agricol şi economic;
 • instituţii, oficii şi laboratoare judeţene de agrochimie, pedologie, controlul calităţii seminţelor, protecţia
 • plantelor, gospodărirea apelor, cadastru şi organizarea teritoriului, irigaţii, drenaje şi îmbunătăţiri funciare;
 • întreprinderi de exploatare şi întreţinere a pajiştilor;
 • întreprinderi de prelucrare a sfeclei de zahăr, a florii soarelui, tutunului, a legumelor, fructelor, strugurilor etc.;
 • alţi agenţi economici care au tangenţă cu agricultura sau cu sistematizarea rurală.

agricultura-3

DATE DE CONTACT

Telefon:
0232 219 175
Email:
secr_agr@uaiasi.ro; admitere@uaiasi.ro
Website:
http://www.uaiasi.ro/agricultura
http://www.uaiasi.ro/admitere
Facebook:
uaiasi
Adresă:
Aleea Mihail Sadoveanu nr.3, Iaşi, 700490

Author

Scrie un comentariu