After-school-kids
Programul ”Să știi mai multe, să fii mai bun!” se desfășoară în perioada 6-10 aprilie 2015 şi constă în derularea, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, într-o săptămână din al doilea semestru şcolar, a unui orar special format doar din activităţi cu caracter non-formal.
Scopul acestui program il constituie implicarea tuturor copiilor preșcolari/elevilor și a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari/elevilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național, și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale.
Potrivit Anexei la OMEN3637/2014 Conducerile unităților de învățământ vor asigura popularizarea programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, la nivel local pentru crearea unui impact pozitiv al activităților organizate, atât la nivelul unității de învățământ, cât și la nivelul comunității.
Tipurile de activități care pot fi organizate în cadrul programului „școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, pot include:
– activități culturale;
– activități tehnico-știintifice;
– activități sportive;
– activități de educație pentru cetățenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relații și comunicare etc.);
– activități de educatie pentru sănătate și stil de viață sănătos (inclusiv referitoare la dependența de calculator, siguranța pe internet etc.);
– activități de educație ecologică și de protectie a mediului (inclusiv colectare selectivă, economisirea energiei, energie alternativa etc.);
– activități de educație rutieră, PSI, educație pentru reacții corecte în situații de urgență etc.;
Aceste activități se vor organiza sub diferite forme, de exemplu:
– ateliere de teatru, dans, muzica, arte plastice, educație media și cinematografică;
– competiții organizate la nivelul școlii, al grupurilor de școli, al localității sau al județului;
– mese rotunde, dezbateri;
– activități de voluntariat sau de interes comunitar;
– campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincvenței juvenile/de prevenire a traficului de persoane etc.;
– proiecte comunitare, de responsabilitate socială;
– peer – education;
– schimburi de experiență;
– vizite de studii;
– tabere/școli de creație sau de cercetare;
– parteneriate educaționale și tematice la nivel de unități de învățământ, pe plan intern și internațional, pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipă și în proiecte.
Cele mai interesante 10 activități desfășurate în cadrul săptămânii „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” stabilite la nivelul fiecarui județ și al municipiului București, conform pct. 30-32, vor participa la competia organizată la nivel național, de Ministerul Educației Nationale, conform unei proceduri ce va fi transmisă inspectoratelor școlare, până la data de 10 aprilie 2015.

Author

Paula este pasionată de educație și comunicare.

Write A Comment