postare-bioinginerie-imagine blog
Facultatea de Bioinginerie Medicală din cadrul Universităţii de Medicinǎ și Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată și certificată ARACIS/IEP-EUA și pregateşte specialişti în douǎ domenii de licenţǎ:
Domeniul Științe Inginerești Aplicate cu specializarea Bioinginerie;
Domeniul Sănătate cu specializarea Balneofiziokinetoterapie şi recuperare.
 

SpecializăriBioinginerieBalneofiziokinetoterapie și recuperare
Număr de locuri90 de locuri60 fără taxă
28 cu taxă în lei
2 cu taxă în valută
100 de locuri69 fără taxă
1 fără taxă (candidati de etnie rromă)
28 cu taxă în lei
2 cu taxă în valută
Acte necesare la înscriereDiplomă de bacalaureat (adeverință de bacalaureat), Foaia matricolă, Adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie, 3 fotografii tip buletin de identitate, Chitanță care atestă achitarea taxei de înscriere
Taxa de înscriere150 lei250 lei
Unde se poate plăti taxa de înscriere-Casieria U.M.F. ”Grigore T. Popa” situată în corpul Facultății de Farmacie, parter
– La orice sediu BRD în contul deschis la B.R.D.-S.A. Iași, IBAN RO52BRDE240SV02421982400,
CF 4701100, Cod taxă 1593, Cod Facultate de Bioinginerie Medicală 0401
Se va menționa că suma reprezintă contravaloarea taxei de înscriere pentru specializarea Bioinginerie sau Balneofiziokinetoterapie și recuperare (în funcție de specializarea la care vă înscrieți)
Perioada înscrierilor18 – 22 iulie 2016
Orar înscriereZilnic în intervalele orare 8.00 – 13.00 și 14.00 – 19.00
Data și ora desfășurării examenului25 iulie 2016
Ora începerii examenului – 10.00
Ora intrării candidaților în săli – 8.30
Număr de întrebări tip grilă ȋn teză45 fizică sau
45 chimie organica sau
10 matematică
45 biologie sau
45 chimie organică
Sala de concursRepartiția candidaților pe săli de concurs va fi afișată pe site-ul www.umfiasi.ro după încheierea înscrierilor pe data de 23 iulie 2016
Identificarea sălii de concursSe poate identifica sala de concurs pe data de 24 iulie 2016 după ora 14.00.
Candidații ȋşi vor verifica numele pe listele afișate pe ușa sălii de concurs.
Intrebări, nelămuriridecanat@bioinginerie.ro
0232 213573

Pentru candidaţii la specializarea Bioinginerie, care optează pentru disciplina Matematică, pot fi găsite modele de subiecte rezolvate la adresa http://bioinginerie.ro/Admitere2016/Studiidelicen%C5%A3%C4%83.aspx
Pentru alte informaţii accesaţi www.bioinginerie.ro sau pe facebook la adresa: https://www.facebook.com/Facultatea-de-Bioinginerie-Medical%C4%83-Ia%C5%9Fi-445688695625339/?fref=ts
Vezi toate detaliile privind ADMITEREA la Facultatea de Bioinginerie Medicală Iași, descrierea specializărilor, actele necesare pentru înscriere și datele de contact ale facultăţii: https://www.adservio.ro/admitere/facultatea-de-bioinginerie-medicala-31
        ScreenHunter_299 Jul. 18 14.38 ScreenHunter_301 Jul. 18 14.39

Author

Scrie un comentariu