Noutăți:

 • [Generator Orar][Nomenclator][Clădiri și săli] :school: – În cadrul modulului Generator Orare am finalizat primul pas, și anume acela de a adăuga nomenclator pentru clădiri și săli, în lista deja existentă de nomenclatoare. Astfel, se vor putea defini clădirile și sălile în cadrul acestora, pe întreaga unitate de învățământ, cu posibilitate de editare, ștergere și descărcare listă în format xls.
 • [Avertismente][Director/Secretar] :warning:

În cadrul modulului Conduită am adăugat o nouă pagină în sub-meniu, denumită Avertismente, în cadrul căreia oferim vizibilitate asupra tuturor avertismentelor din școală, cu posibilitate de filtrare pe clasă și pe fiecare elev în parte.

  • În catalogul PDF, conform cerințelor legale, se afișeaza de forma “Mustrare scrisă nr.33 – 09/05/2024”. În restul platformei menținem termenul Avertisment.
  • în configurarea școlii -> Catalog -> am actualizat setările legate de avertismente în sensul în care am eliminat numărul maxim de avertismente și am păstrat cele legate de număr de zile în care se poate modifica, respectiv șterge un avertisment. În funcție de aceste setări afișăm detaliile respective informativ în cardul flow-ului de adăugare avertisment și condiționam de asemenea afișării butoanelor de editare și ștergere.
  • în momentul în care se adaugă un avertisment atât elevul cât și părintele primesc notificare push și email.
  • în acest sens am adăugat în preferințe -> Notificări -> Notificări avertismente. Utilizatorii vor primi notificările doar dacă acestea sunt bifate.
  • atât părintele cât și elevul poate vizualiza avertismentele pe Dashboard, afișăm cele mai recente 5 avertismente. Dacă elevul nu are avertismente atunci această secțiune nu este afișată.
  • [Notificări] – Au fost actualizate icon-urile din email-ul în care este prezentată activitatea școlară a unui elev, să fie în concordanță cu cele din aplicație;
  • [Statistici] – Pentru școlile care au configurată o singură perioadă școlară (modul), în filtrul Perioadă din statistici, opțiunea Modulul 1 a fost schimbată în Modul. În plus, în filtru de clase din statistici se regăsesc toate clasele;
   • [Fișă școlară] – fișa școlară a fost actualizată:
   • Ia fost adăugată partea de sus care conține: Ministerul Educației, numele școlii și sigla școlii;
   • un titlu: Fișă școlară;
   • josul paginii: conține numele directorului și numele secretarului;
   • a fost adăugată opțiunea de a nu afișa mediile;
   • dacă media afișată nu este cea finală, numele coloanei din fișa școlară se va numi Medie estimativă;

 

🐞 Erori rezolvate:

  • [Catalog PDF] :blue_book:
  • Data este afișată în formatul corect (zz/ll/aaaa), în catalogul PDF, în cazul transferurilor și a tuturor mențiunilor ce includ data în descriere.
  • Volumul și numărul paginii care aparțin registrului matricol sunt bine încadrate în pagină, în tabelul de la pagina “Date personale ale elevilor”.
  • Avem spațiere între clase, în cadrul paginii din catalog PDF, unde apare câmpul “Domeniul pregătirii de bază”.
  • [Avertismente][Diriginte] :warning:
  • Am menținut funcționalitatea deja existentă însă am împlementat o serie de îmbunătățiri, astfel:
  • la nivel de UI/UX în cadrul modalului de adăugare avertisment precum și în cadrul listei cu avertismente.
  • adăugarea automată a avertismentului în catalogul PDF și în Fișa elevului, prin intermediul checkbox-ului adăugat pe modalul de adăugare avertisment.
 • [Mesaje] – Textul adăugat rămâne în mesaj după alegerea destinatarului din grupuri (Mai multe opțiuni);
 • [Foi matricole elevi] – CNP-ul este afișat corect în foaia matricolă descărcată în format Excel;

Vă mulțumim pentru atenție!

Author

Scrie un comentariu