facultatea-agricultura-iasi

CINE SUNTEM

       Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” este o instituţie specializată în învăţământul superior agronomic şi medical veterinar, cu anvergură la nivel naţional şi european, având ca misiune fundamentală formarea de ingineri specializaţi în agricultură, montanologie, horticultură, inginerie şi management, ingineria produselor alimentare, inginerie mediului, zootehnie, licenţiaţi în biologie şi doctori medici veterinari.

       Oferta academică se defineşte prin facultăţi acreditate, domenii de studiu cu impact profesional atât în România, cât şi în străinătate, calitate în educaţie, performanţă în cercetarea ştiinţifică, mobilităţi europene, cariere de succes, facilităţi şi condiţii de studiu ultramoderne.

       USAMV Iaşi oferă în cadrul celor patru facultăţi următoarele specializări:

 •  Facultatea de Agricultură
  Specializări: Agricultură, Montanologie, Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară, Inginerie economică în agricultură, Tehnologia prelucrării produselor agricole, Protecţia consumatorului şi a mediului, Biologie;
 •  Facultatea de Zootehnie
  Specializări: Zootehnie, Piscicultură şi acvacultură, Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism, Controlul şi expertiza produselor alimentare;

   USAMV Iaşi este membru:

 •  EUA (European University Association)
 •  AUF (Agence Universitaire de la Francophonie)
 •  ICA – Association for European Life Science Universities
 •  CASEE (The ICA Regional Network for Central and South Eastern Europe)
 •  EAEVE (The European Association of Establishments for Veterinary Education)
 •  membru fondator al IAESTE România (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience)
 •  RIFEFF (Réseau International Francophone des Etablissements de Formation de Formateurs)

Author

Write A Comment