fsec

Analist de management şi organizare, consilier economic sau financiar-bancar, director comercial, inspector economic, manager de proiect sau resurse umane, expert contabil, auditor financiar, economist, analist preţuri/costuri, specialist marketing sau relaţii publice, brand manager, copywriter sau manager de produs – sunt doar cȃteva dintre funcţiile pe care le poate îndeplini cu succes un absolvent de studii cu specializare în Administrarea afacerilor, Contabilitate și informatică de gestiune sau Marketing.
Misiunea Facultăţii de Științe Economice Bacău, prin programele de studii de licenţă, este de a pregăti studenţii în dobȃndirea unor competenţe transversale:

  • Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;
  • Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;
  • Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

TOATE detaliile cu privire la perioada de admitere, descrierea specializărilor, media de admitere, actele necesare pentru înscriere, nr de locuri sau datele de contact a Facultăţii de Știinţe Economice Bacău le găsești aici: https://www.adservio.ro/admitere/facultatea-de-stiinte-economice-365

Author

Write A Comment