xx_5463510_inginerie-logo

Cine suntem?

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi – calificativ ARACIS – GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT
UNIVERSITATE DE CERCETARE AVANSATĂ ŞI EDUCAŢIE
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată este o facultate de categoria A, între primele 5 din România.

Specializări:

 • Domeniul Inginerie Electrică:
  Electronica de putere şi acţionări electrice
  Instrumentatie şi achiziţii de date
  Sisteme electrice
 • Domeniul Inginerie Energetică:
  Ingineria sistemelor electroenergetică
  Managementul energiei
 • Domeniul Inginerie şi Management:
  Inginerie economică în domeniul electric, energetic şi electronic
  Domeniul Ştiinţe inginereşti Aplicate:
  Informatică Aplicată în ingineria electrică


facultatea-inginerie-electrica-energetica1

Descrierea detaliată a specializărilor

Electronica de putere şi acţionări electrice
Are ca scop formarea de ingineri cu competenţe în domeniul inginerie electrică, capabili să-şi desfăşoare activitatea în proiectarea, construcţia, încercarea, exploatarea şi mentenanţa sistemelor electrice, cu precădere a echipamentelor pentru acţionări electrice cu convertoare statice de putere, susţinute de competenţe în utilizarea de instrumente software dedicate, specifice acestor aplicaţii.
Instrumentaţie şi achiziţii de date
Specializarea pregăteşte specialişti in domeniul Inginerie electrică cu specificitate pentru domeniul măsurărilor electrice şi electronice, al senzorilor şi traductoarelor, achiziţiei prelucrării şi transmiterii datelor, cu subdomenii precum: metrologie, instrumentație industrială, măsurarea prelucrarea şi transmiterea parametrilor de calitate.
Sisteme electrice
Această specializare are drept principal obiectiv pregătirea specialiştilor cu calificare înaltă în domeniul sistemelor electrice, posedând cunoştinţe temeinice şi abilităţile necesare pentru înţelegerea, aprecierea şi stăpânirea proprietăţilor şi limitelor sistemelor, componentelor şi proceselor ce implică echipamente electrice sau elaborarea de proiecte profesionale pe baza unor principii şi metode consacrate în domeniu.
Ingineria sistemelor electroenergetice
Are ca scop pregătirea specialiştilor cu calificare înaltă în domeniul menţionat în titlu, capabili să dovedească cunoştinţe şi să probeze abilităţi de înţelegere şi apreciere a calităţilor şi limitelor proceselor, echipamentelor şi a programelor specifice producerii, transportului şi distribuţiei energiei electrice ori de elaborare de proiecte profesionale pe baza unor principii şi metode consacrate în domeniu.
Managementul energiei
Specializarea are drept obiectiv general pregătirea specialiştilor cu calificare înaltă în domeniul vast şi dinamic menţionat în titlu, capabili să dovedească cunoştinţe şi să probeze abilităţi de înţelegere şi apreciere a calităţilor şi limitelor proceselor, echipamentelor şi a programelor specifice, ori de elaborare de proiecte profesionale pe baza unor principii şi metode consacrate în domeniu.
Inginerie economică în domeniul electric, energetic şi electronic
Misiunea specializării Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic este pregătrea de manageri performanţi pentru industria electrotehnică şi energetică, capabili să asigure într-o manieră tehnico-economică realizarea promptă şi eficace a nevoilor de adaptare la cerinţele pieţei şi de fundamentare a deciziilor de optimizare a folosirii resurselor.
Informatică aplicată în ingineria electrică
Misiunea programul de studii „Informatică aplicată în ingineria electrică” este de pregătirea de specialişti în domeniul de licenţă Ştiinţe inginereşti aplicate cu specificitate pentru formarea de competenţe pentru conceperea şi exploatarea echipamentelor şi instalaţiilor industriale şi de cercetare utilizând tehnologiile informatice actuale.
facultatea-inginerie-electrica-energetica2

Număr de locuri pentru fiecare specializare:

Domeniul Inginerie Electrică: 170 locuri buget, 20 locuri taxă
Domeniul Inginerie Energetică: 100 locuri buget, 10 locuri taxă
Domeniul Inginerie şi Management: 30 locuri buget, 10 locuri taxă
Domeniul Ştiinţe inginereşti Aplicate: 35 locuri buget, 10 locuri taxă
Locuri romi: 1 loc
Locuri etnici români din R. Moldova: 2 locuri (din care 1 cu bursă)
Locuri români de pretutindeni: 8 locuri cu bursa, 7 locuri fără bursă
Total: 335 locuri
 
Unde lucrează absolvenţii noştri – peste 92% inserţie profesională
Domenii ale economiei, strict legate de pregătirea de bază:
– industria electrotehnică (Petra, Tehnoton, Necom, Delphi, Elsaco, Electroalfa)
– industria energetică (eON, Transelectrica, CET, Energomontaj)
– industria electronică (Continental, Dasteco, Infineon, Petra)
– transport electric urban şi feroviar (CFR, RATP)
– construcții de mașini și auto (Mittal, Dacia, Continental, Delphi)
– construcții montaj industrial (Global Electric, DAS, Danielli Automation)
– cercetare-proiectare (Continental)
Domenii conexe:
– consultanţă tehnică,
– informatică,
– învăţământ universitar şi preuniversitar,
– societăţi turistice şi hoteliere,
– activităţi tehnice din domeniul bancar,
– apărare naţională.
 

Cum ne găsiţi?

Telefon: 0232 278683
Fax: 0232 237627
Email: decanat@ee.tuiasi.ro
Website: http://www.ee.tuiasi.ro
Facebook: pages/Facultatea-de-Inginerie-Electrica-Energetica-si-Informatica-Aplicata-Iasi/149297908443705
Adresă: Bd. Profesor Dimitrie Mangeron, nr. 21- 23, 700050 IAŞI, ROMÂNIA
Mai multe detalii despre condițiile de admitere găsiți pe pagina facultății, din noua secțiune cu oferte educaționale Adservio

Author

Paula este pasionată de educație și comunicare.

Write A Comment