Un inginer este o persoana cu o pregatire tehnică – teoretică și practică, obținută într-un institut de învățământ superior, care practică ingineria. Spre deosebire de oamenii de știință, care studiază natura și fenomenele naturale pentru a stabili principii, axiome și teoreme, inginerii aplică principiile teoretice din matematică și fizică pentru a crea produse.
Ingineria Materialelor
Inginerii de materiale se găsesc la răscrucea diferitelor discipline inginereşti fiind formaţi pentru a interacţiona cu alte specialităţi. Pe piaţă apar produse şi aplicaţii posibile doar prin utilizarea de procedee şi materiale ca nanomateriale, biomateriale, materiale inteligente, materiale biodegradabile şi materiale biomimetice. Avem nevoie de aceste tehnologii care să revoluționeze calitatea vieții. Ingineria de materiale se află în centrul tehnologiilor avansate.
Domeniul materialelor este un sector foarte activ şi în continuă evoluţie, care oferă studenţilor o pregătire pluridisciplinară necesară pentru realizarea produselor concurenţiale de calitate şi înaltă tehnologie. Dezvoltarea de noi produse şi aplicaţii în domeniile inginereşti (aeronautică, auto, electronică, energetică etc.) este posibilă doar prin utilizarea de materiale noi şi prin îmbunătăţirea tehnologiilor de obţinere şi procesare a acestora.
Ingineria Economică
Universități din țări dezvoltate ale Europei, au dezvoltat ideea de a realiza o dublă pregatire în cadrul învățământului tehnic – „double degree” – inginer-economist, inginer-manager, inginer-designer, inginer-jurist, inginer-comerciant etc., oferind o gamă mai largă de oferte absolvenților.
Ingineria economică are ca obiective principale pregatirea specialiștilor de nivel universitar cu dublă specializare în domeniul ingineriei și al afacerilor, asigurându-se astfel o viziune creativă în domeniul ingineresc și managerial.
Ingineria Medicală
Bioingineria sau ingineria medicală s-a consacrat recent ca o disciplină de sine stătătoare, comparativ cu alte domenii inginerești. Ea integrează principiile fizicii, chimiei, matematicii și pe cele inginerești pentru studiul biologiei, medicinei, comportamentului sau sănătății. Bioingineria creează concepte fundamentale și cunoștințe de la nivel molecular pînă la nivel sistemic și dezvoltă noi produse biologice, materiale, procese, implanturi și produse informatice pentru prevenirea, diagnosticul și tratamentul bolilor, pentru reabilitarea pacientului și creșterea gradului de sănătate.
Facultatea de Știință și Ingineria Materialelor din București este singura facultate a Universității Politehnice București care organizează admitere la această specializare. Absolvenții acestei specializări de frontieră între inginerie şi medicină vor dobândi cunoştinţe despre utilizarea dispozitivelor medicale, implante, proteze, aparaturii medicale, precum şi a unor tehnici de investigaţie clinică şi vor putea ulterior să lucreze în spitale, industrie, cercetare sau medii academice, în activităţi ce includ: obţinerea de noi materiale biomimetice şi nanomateriale; proiectarea, dezvoltarea şi întreţinerea dispozitivelor medicale; managementul unităţilor medicale.
Ingineria Mediului
Ingineria mediului sau protecția mediului în industrie este o preocupare permanentă a inginerilor de azi, datorită condițiilor impuse de integrarea României în Uniunea Europeană. Ea studiază tehnologii prietenoase cu mediul, analizează metode și elaborează metode noi de epurare, inventează și perfecționează  tehnologiile de filtrare, prin intermediul cărora se urmărește reducerea emisiilor de noxe în aer.
În concordanţă cu principiile modelului de dezvoltare durabilă a societăţii, domeniul Ingineria Mediului al Facultății de Știință și Ingineria Materialelor din București pregăteşte ingineri capabili să rezolve competent următoarele cerinţe ale pieţei muncii:

  •  Cunoaşterea proceselor de generare a emisiilor poluante în industria materialelor; monitorizarea şi analiza prin tehnici de laborator a emisiilor poluante;
  •  Cunoaşterea la nivel superior a echipamentelor şi tehnologiilor de prevenire şi control ale poluării;
  •  Prezervarea capitalului natural prin optimizarea consumurilor specifice şi a reciclării materialelor secundare;
  •  Capacitatea de conducere optimală a sistemelor inginereşti, în condiţii de poluare industrială.

O statistică a site-ului de recrutare BestJobs arată că cele mai cautate meserii pe piața muncii din România, în acest moment, sunt cele de inginer și de specialist în construcții.
Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor a Universității Politehnice București asigură pregătirea de specialitate prin programe de licență și master în domeniile: Ingineria Materialelor, Inginerie Economică, Inginerie Medicală și Ingineria Mediului, precum și prin studii de doctorat în domeniul Ingineria Materialelor.
Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor dispune de laboratoare moderne, dotate cu aparatură performantă, de ultimă generație, care asigură studenților o pregătire practică solidă care face posibilă dobândirea de competențe profesionale de înaltă ținută, necesare pentru buna și rapida inserție în piața muncii. Prin studiile efectuate și competențele acumulate, absolventul obține o diplomă de inginer recunoscută în Uniunea Europeană, fără alte echivalări.
Admiterea constă într-un interviu, care se va desfășura chiar în ziua înscrierii candidatului. Înscrierea candidaţilor are loc în perioada 10 – 15 iulie 2017, zilnic între orele 9-16, la secretariatul facultăţii.
Date de contact:
Telefon: 021 402 9624; 021 402 9566;
E-mail: sim@upb.ro
http://www.sim.pub.ro

Author

Scrie un comentariu