examene
Elevii care nu sunt multumiti de o nota primita de la profesor pot face contestatie. Aceasta este una dintre noile prevederi ale Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor din invatamantul preuniversitar, publicat miercuri in Monitorul Oficial. Pana in prezent, elevii puteau contesta doar o nota obtinuta la un examen. De acum incolo, insa, orice scolar nemultumit poate cere oricarui profesor sa justifice o nota pe care i-a acordat-o la lucrare. Contestatia trebuie sa vina in termen de cinci zile de la comunicarea notei.
Elevul sau, dupa caz, parintele, tutorele sau sustinatorul legal are dreptul de a contesta rezultatele evaluarii, solicitand cadrului didactic sa justifice rezultatele acesteia, in prezenta elevului si a parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal, in termen de cinci zile de la comunicare. In situatia in care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfacatoare, elevul sau parintele, tutorele sau sustinatorul legal poate solicita, in scris, directorului unitatii de invatamant, reevaluarea lucrarii scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice.
Pentru solutionarea cererii de reevaluare, directorul va desemna doua cadre didactice de specialitate, din unitatea de invatamant, care nu predau la clasa respectiva si care vor reevalua lucrarea scrisa. Media notelor acordate separat de cele doua cadre didactice este nota rezultata in urma reevaluarii. In cazul invatamantului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de catre cele doua cadre didactice.
In cazul in care diferenta dintre nota initiala, acordata de cadrul didactic de la clasa si nota acordata in urma reevaluarii, este mai mica de un punct, contestatia este respinsa si nota acordata initial ramane neschimbata. in cazul in care diferenta dintre nota initiala si nota acordata in urma reevaluarii este de cel putin de un punct, contestatia este acceptata. Calificativul sau notele obtinute in urma contestatiei, raman definitive.
Drepturile si obligatiile elevilor
Elevii au dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de opera, de film si la alte manifestari culturale si sportive organizate de institutiile publice. De asemenea, elevii din invatamantul obligatoriu, profesional si liceal de stat, particular autorizat/acreditat beneficiaza, pe tot parcursul anului calendaristic, de tarif redus cu 50% pentru transportul local in comun, de suprafata, naval si subteran, precum si pentru transportul intern auto, feroviar si naval.
Ministerului Educatiei , prin unitatile de invatamant, deconteaza elevilor care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu, cheltuielile de transport, pe baza de abonament, in limita a 50 km, in conformitate cu prevederile legale. De aceeasi facilitate beneficiaza si elevii care locuiesc la internat sau in gazda carora li se asigura decontarea sumei ce reprezinta contravaloarea a opt calatorii dus-intors pe semestru.
Elevii nu pot participa la proteste care afecteaza desfasurarea cursurilor. Astfel, elevilor le este interzis sa blocheze caile de acces in spatiile de invatamant. Totodata, in scoli si licee nu sunt permise materiale care, prin continutul lor, atenteaza la independenta, suveranitatea si integritatea nationala a tarii, care cultiva violenta si intoleranta sau care au un caracter obscen sau pornografic.
De asemenea, elevilor le este interzis sa aiba comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare si atitudini ostentative si provocatoare, sa aduca jigniri si sa manifeste agresivitate in limbaj si in comportament fata de colegi si fata de personalul unitatii de invatamant sau sa lezeze in orice mod imaginea publica a acestora, sa provoace, sa instige si sa participe la acte de violenta in unitate si in afara ei.
Elevii care savarsesc fapte prin care se incalca dispozitiile legale in vigoare, inclusiv regulamentele scolare, vor fi sanctionati in functie de gravitatea acestora. Sanctiunile care se pot aplica sunt urmatoarele : observatia, avertismentul, mustrare scrisa, retragerea temporara sau definitiva a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesionala, eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile, mutarea disciplinara la o clasa paralela, din aceeasi unitate de invatamant sau la o alta unitate de invatamant, preavizul de exmatriculare si exmatricularea. Cu exceptia observatiei si a avertismentului, toate sanctiunile aplicate elevilor sunt comunicate, in scris, parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali si elevului major.
Agresarea verbala, fizica si emotionala a elevilor de catre profesori, interzisa.
sursa

Author

Paula este pasionată de educație și comunicare.

Comments are closed.