Termenul de zootehnie a fost introdus de Gasparin și provine din limba greacă, din îmbinarea cuvintelor: zoon= animal și technos =tehnică.
   Creșterea animalelor ca știință a luat naștere în anul 1946, odată cu înființarea primei catedre de specialitate din cadrul Institutului Național Agricol de la Versailles. Facultatea de Zootehnie din Iaşi s-a înfiinţat în anul 1951, în cadrul Institutului Agronomic, după ce în anul 1948 apăruseră la Bucureşti şi Arad alte două facultăţi.
   În cei 60 de ani de existenţă, Facultatea de Zootehnie din Iaşi a dat un număr de peste 3500 specialişti, din rândul cărora unii au ocupat şi/sau ocupă funcţii de miniştri, secretari generali şi de stat, parlamentari, reputaţi directori de ferme şi holdinguri, cadre didactice, directori de institute şi staţiuni de cercetare, cercetători, fermieri etc.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași oferă în cadrul facultății de Zootehnie următoarele specializări:
Zootehnie
Piscicultură şi acvacultură
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism
Controlul şi expertiza produselor alimentare
Perioada de înscriere a candidaţilor la admiterea din iulie 2017 este 12 – 21 iulie. 
Pentru învăţământul la distanţă perioada de înscriere a candidaţilor este 12 – 21 septembrie 2017.
Admiterea candidaţilor se face fără probe de examen, criteriile de departajare, după notele de la Bacalaureat, fiind următoarele:
– nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română: 50%
– nota la altă probă scrisă, la alegere: 50%
Candidaţii din lista finală, situaţi sub „linia de admitere” pe locurile fără taxă, pot fi înscrişi pe bază de cerere ca studenţi în regim cu taxă.
Studenții Universitatății de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași beneficiază de numeroase facilități, cum ar fi: cazare în căminele USAMV Iaşi, pe toată durata studiilor, acces permanent la Internet, prin intermediul unei reţele moderne de fibra optică, acces la facilităţile bazei sportive din cadrul USAMV Iaşi (sală de sport, sală de forţă, pista de atletism, terenuri pentru jocuri de echipă: fotbal, handbal, baschet, tenis), stagii de formare profesională în universităţi şi unităţi de producţie din alte ţări și multe altele.
După absolvirea cursurilor Facultăţii de Zootehnie vă puteţi desfăşura activitatea în:
 • societăţi şi asociaţii agricole;
 • societăţi din domeniul industriei alimentare;
 • societăţi de distribuţie a factorilor necesari producţiei agricole;
 • unităţi de reproducţie şi selecţie a animalelor;
 • camere agricole;
 • oficii pentru protecţia consumatorului;
 • poliţia vamală;
 • laboratoare judeţene pentru controlul calităţii nutreţurilor;
 • institute de cercetare;
 • învăţământ superior;
 • învăţământ preuniversitar;
 • agenţii şi oficii de dezvoltare rurală;
 • organizaţii nonguvernamentale care au ca scop dezvoltarea rurală;
 • primării – direcţia programe de dezvoltare durabilă;
 • certificare şi evaluare a produselor zootehnice;
 • grădini zoologice.
Pregătește-ți dosarul de înscriere și ai convingerea că locurile de muncă în agricultură, horticultura şi zootehnie fac parte dintre job-urile viitorului.
Author

Scrie un comentariu